Linoleum på förskolor, flygplatser och kontor

Linoleum på förskolor, flygplatser och kontor

Funktionalitet

Funktionen i historiska linoleumgolv har uppgraderats för att möta dagens standard.

Från slutet av 1800-talet fram till 1970-talet fyllde linoleum på många sätt den roll som plastgolv fyller idag. Det var ett praktiskt golv i hemmet, som tålde spill och var lätt att städa. Det var också ett glamouröst golv på grund av sin designbredd och möjlighet till estetisk variation. Linoleum prydde därför butiker, hotell och sportanläggningar. Linoleumanvändningen nådde sin topp på 20-talet då 44 fabriker i världen tillverkade 170 miljoner kvadratmeter linoleum per år. 

Produktionen påverkades dock av sin samtid. 1900-talets finanskriser och världskrig gjorde avtryck i både råvarutillgång och efterfrågan. Men framför allt var det plastgolven som tog över. Under 50- och 60-talet växte plastgolvens popularitet. Linoleum ansågs svårskött. Dåtidens linoleumgolv krävde regelbunden omsorg med vax och polish för att inte bli vattenskadade. Sjöfarten upphörde också att använda linoleum på grund av brandrisk. 

Under senare delen av 1900-talet minskade produktionen och idag är Tarketts anläggning i Narni en av bara fyra linoleumfabriker i världen. Här sker ett arbete som tar vara på traditionell design och samtidigt anpassar uttrycket till samtida ideal.

Funktionen i historiska linoleumgolv har uppgraderats för att möta dagens standard.

Dagens linoleum är tåligt, lättstädat och hygieniskt 

Tarketts linoleum för golv och vägg genomgår en ytbehandling som gör materialet lika slitstarkt som plast. Det kan därmed läggas i alla utrymmen utom våtrum och entréer som utsätts för mycket väta. Att materialet är både lättstädat och har naturligt antibakteriella egenskaper gör det väl lämpat som inredning på sjukhus och skolor. Men var linoleum läggs beror ofta mer på tradition än på funktion. Tarketts linoleum är brandgodkänt med minst Cfl-s1.
 

Linoleum på kontor och i offentliga miljöer

Linoleum kommer starkt som inredningslösning på kontor och i offentliga lokaler som museum. Det är ofta ett arkitektdrivet beslut som handlar både om estetik och önskan om att använda ett naturligt material. Linoleum bidrar på flera sätt till inomhusmiljöns kvalitet. Tarketts linoleum har mycket låga VOC-nivåer. Det är lättstädat och har en låg livscykelkostnad eftersom det inte kräver någon extra skötsel med vax eller polish. Samtliga kollektioner går att få med en akustikbaksida som ger en stegljudsförbättring på 19 dB.

Linoleum i skolor

I Norden används linoleum framför allt i skolor, från förskola till universitet. Idag läggs Tarketts linoleum i skolor främst för hållbarhetsprestanda, hygien och färger. Samtliga kollektioner är Svanen-märkta vilket ofta efterfrågas. Tack vare hartsen har linoleum naturligt antibakteriella egenskaper. Den generösa färgpaletten ger möjlighet till skolor och förskolor att inreda både golv och vägg med varierade men harmoniserande färger.

Linoleum i skolor

Linoleum på sjukhus och i vårdlokaler

Tarketts estetiskt matchande linoleumkollektioner ger ett komplett utbud som möter eller kan anpassas till en rad tuffa funktionskrav som t.ex. ljuddämpning, elavledning, halksäkerhet eller väggklädnad. Runt om i Norden hittar vi äldreboenden, vårdscentraler som inretts med linoleum. Ytbehandlingen xf2 gör golvet ytterst tåligt mot repor och därmed motståndskraftigt mot smuts och kemikalier.

Linoleum i hyreslägenheter

Bostadsbolag som bygger hyreslägenheter köper linoleum för att det är hållbart, estetiskt tilltalande och prisvärt.

När linoleum väljs bort kan det ha att göra med en rädsla för att golven ska “städas sönder”, vilket i princip är omöjligt efter att de har behandlats med xf2

Linoleum på högtrafikerade platser

Golvet på flygplatsen i Zürich är ett linoleumgolv från Tarkett som fortfarande är i gott skick efter sexton år. En flygplats med tusentals dagliga besökare, rullväskor och bagagevagnar är alltså inga problem för ett golv behandlat med xf2, som togs fram för att motstå även det tuffaste mekaniska slitage.

Du kanske också är intresserad av:

LINOLEUM MED NY MATT YTA OCH MER FÄRG
Ny matt yta & mer färg | Linoleum för golv och vägg

Där, i den lilla staden Narni tillverkas Tarketts linoleumgolv enligt originalrecept sedan 1898. Här finns en gedigen kunskap, stolt hantverkstradition och framförallt en stor passion för linoleum.

Att inreda med naturmaterial
Att inreda med naturmaterial

Nästan alla ingredienser i Tarketts linoleum är naturliga råvaror som är förnybara eller som det inte råder brist på. Det är grunden till varför vår linoleum är ett så hållbart material.

Linoleum på förskolor, flygplatser och kontor
Linoleum på förskolor, flygplatser och kontor

Från slutet av 1800-talet fram till 1970-talet fyllde linoleum på många sätt den roll som plastgolv fyller idag. Funktionen i historiska linoleumgolv har uppgraderats för att möta dagens standard.

Gamla linoleumgolv blir ny råvara
Gamla linoleumgolv blir ny råvara

Med hjälp av insamlingssystemet ReStart Linoleum kan vi ta tillbaka gamla linoleumgolv och använda dem i tillverkningen.

Våra linoleumkollektioner