Golv för sjukvård

Golv för sjukvård

Golvet spelar en viktig roll

Den rumsliga utformningen och miljön på ett sjukhus påverkar patienternas möjligheter att återhämta sig snabbare, både fysiskt och psykiskt. God design kan bidra till en läkande patientmiljö men också till en bättre arbetsmiljö för personalen.

Golvet spelar en viktig roll för den visuella utformningen och kan bidra till att underlätta orienterbarheten och att hitta rätt. Minst lika viktigt är de många funktionella egenskaperna hos sjukhusgolv. De ska ge en god akustik, ha god gångkomfort men samtidigt lågt rullmotstånd. 

Golven ska också bidra till en hygienisk miljö, uppfylla krav på brandsäkerhet och kunna hantera statisk elektricitet. Inte minst, måste sjukhusgolv vara slitstarka, hållbara och lätta att underhålla, vilket är bra både ur miljösynpunkt men också för ekonomin. 

Fördjupa dig i olika ämnen inom golv för sjukvård:

Design för sjukhus- och vårdlokaler

Den rumsliga utformningen och miljön på ett sjukhus påverkar patienternas möjligheter att återhämta sig både fysiskt och psykiskt. Läs mer om hur golv och design kan bidra till en läkande miljö.

Läs mer om design på sjukhus

Taktila och visuella ledstråk på sjukhus

Taktila och visuella ledstråk hjälper personer med nedsatt syn eller orienteringsförmåga att hitta fram till strategiska målpunkter som entré- och hissdörrar, receptionsdiskar, toaletter med mera.

Läs mer om taktila ledstråk på sjukhus

Städekonomi

Undersökningar visar att städkostnaden för ett sjukhusgolv är 10 gånger högre än inköpskostnaden. Golvvård utgör mer än hälften av städbudgeten. Läs mer om hur du kan minska städkostnaderna.

Läs mer om städekonomi

Statisk elektricitet och golv

Urladdningar av statisk elektricitet kan vara ett komfortproblem men det kan också skada känslig teknisk utrustning och antända brandfarliga gaser. Rätt sorts golv kan minska risken för dessa skador.

Läs mer om statisk elektricitet här

Säkra våtrum

Vattenskador kostar samhället mer än fem miljarder kronor varje år. Därför är säkerheten i våtrum hårt reglerad i svensk bygglagstiftning. Mer än hälften av skadorna kommer från läckande våtrum.

Läs mer om säkra våtrum på sjukhus

Brandkrav på golv i sjukhus och vårdlokaler

Boverkets krav på brandegenskaper hos golv och väggar styrs av byggnadens brandklass samt vilken sorts utrymme det gäller. Brandegenskaper hos golv- och väggytor anges i det så kallade Euroclass-systemet.

Läs mer om brandkrav

Stegsäkerhet på sjukhus

Halk- och fallolyckor inomhus är mångdubbelt fler än trafikolyckorna runtom i landet. Därför finns tydliga föreskrifter för att öka stegsäkerheten i framförallt våtutrymmen och kök.

Läs mer om stegsäkerhet på sjukhus

Hygien och fläcktålighet

En yta som är tät och slät och som tål rengöringskemikalier skapar förutsättningar för en hygienisk miljö. Fläcktålighet och kemikalieresistens är viktigt både ur hygienisk och estetisk synvinkel.

Läs mer om hygien och fläcktålighet på sjukhus

Ljudmiljö

Genom att välja rätt golv kan du sänka bullernivån och förbättra arbets- och vårdmiljön för personal och patienter. I Boverkets Byggregler finns kravnivåer uppdelade på fyra olika ljudklasser, A-D.

Läs mer om ljudmiljö på sjukhus

Gångkomfort och rullmotstånd

Ett lagom mjukt och fjädrande golv ger en god gångkomfort. Ett mjukt golv har samtidigt en hög stötupptagning vilket gör att sjukhussängar och vagnar sjunker ner i golvet och blir tröga att rulla.

Läs mer om gångkomfort och rullmotstånd

Kontrastmarkeringar

Kontrastmarkeringar (avvikande ljushet mot omgivande ytor) förenklar tillvaron för synskadade och personer med hjärnskada eller funktionsnedsättning genom att de skapar en tydligare rumsupplevelse.

Läs mer om kontrastmarkeringar här

Renrum för känsliga och tekniskt krävande miljöer

Renrum är slutna rum på sjukhus och laboratorier med syfte att minimera risken för smittspridning och nedsmutsning där verksamheten är extra känslig och tekniskt krävande.

Läs mer om golv till renrum på sjukhus

En golvlösning för varje utrymme inom sjukvård

Reception & väntrum

Reception och gemensamma utrymmen i sjukhus ska vara rena, välkomnande och inge förtroende. En genomtänkt golvplanering hjälper också besökare och personal att hitta i byggnaden.

Korridorer

I en hektisk sjukhuskorridor där utrustning och patienter ständigt rör sig måste golvet vara hållbart och tåla mycket trafik med minsta möjliga rullmotstånd.

Operationssal

När du väljer en golvlösning för operationssal glöm inte att tänka på att ha hög hygien med förseglade ytor, minimalt antal fogar och nischer.

Röntgensal

Det är viktigt att både patienter och vårdpersonal känner sig trygga i en ren och hygienisk miljö.

Patientrum

Studier har visat att patientrum som känns som hemma kan förbättra patientens återhämtning och positivt påverka patientens sätt att interagera med besökare

Bad-/duschrum & toalett

Vi vet att lättunderhållna golv är nyckeln till fläckfria badrum och toaletter.

Restaurang, kafeteria & personalmatsal

Personalmatsalar, restauranger och kaféer måste utformas så att besökarna kan njuta av den tid de tillbringar där. Våra lösningar är utformade för att skapa en avkopplande atmosfär.

Behandlingsrum

Områden där patienter får behandling och vård måste vara utformade för patienter och personals bästa.

Trapphus

Trappor är känsliga områden som måste vara säkra. Våra lösningar är utformade för att hjälpa människor att snabbt sätta foten rätt och hjälpa synskadade att orientera sig.

Serverrum

I områden med känslig elektronisk utrustning, till exempel stora datorer och servrar, kan elektrostatiska urladdningar orsaka obehag för människor och ge allvarliga elektroniska skador.

Kontorsutrymmen

Hälsovårdspersonal behöver en lugn atmosfär för att kunna koncentrera sig på sina analytiska och administrativa uppgifter.

Lagerutrymmen

Vid utformning av förvaringsutrymmen, särskilt för medicinsk utrustning, vet vi att det är viktigt med golv som tål slitage från människor och tunga maskiner.

Tvättrum

Hygien är viktigt i tvättstugor för att förhindra spridning av smitta.

Lägenhet

Bekväma sovrum som ger hemkänsla förbättrar välbefinnandet hos de boende och bidrar till att skapa en välkomnande atmosfär för familjemedlemmar och besökare.

Du kanske också är intresserad av:

TArketts elektriskt avledande golv, man som står vid apparat.
Om ESD-golv eller elektriskt avledande golvmaterial

Elektriska fält och laddningar bildas så snart föremål separeras eller gnids mot varandra, till exempel när du går eller när du sitter på en stol. Andra vardagliga situationer är när du håller i plast

Upptäck vår linoleumkollektion
Upptäck vår linoleumkollektion

Där, i den lilla staden Narni tillverkas Tarketts linoleumgolv enligt originalrecept sedan 1898. Här finns en gedigen kunskap, stolt hantverkstradition och framförallt en stor passion för linoleum som

Tarketts homogena iQ golv
Allt du behöver veta om Tarketts iQ golv

iQ är Tarketts välkända homogena plastgolv för offentlig miljö. Det håller högsta kvalitet och har många funktionella fördelar – utan att behöva ge avkall på...

Färgglad bild på Tarketts heterogena plastgolv, kollektionerna tapiflex- & acczent excellence
Nya heterogena plastgolv med hög nivå på design och prestanda

Nu lanserar vi de heterogena plastgolven Excellence, Platinium och Tapiflex Stairs. Kollektionerna är helt fria från ftalater och har utformats för att möta de hårdaste kraven inom teknik och hälsa fö