Golv för sjukvård

Golv för sjukvård

Golvet spelar en viktig roll

Den rumsliga utformningen och miljön på ett sjukhus påverkar patienternas möjligheter att återhämta sig snabbare, både fysiskt och psykiskt. God design kan bidra till en läkande patientmiljö men också till en bättre arbetsmiljö för personalen. Golvet spelar en viktig roll för den visuella utformningen och kan underlätta orienterbarheten och att hitta rätt. 

Minst lika viktigt är de många funktionella egenskaperna hos sjukhusgolv. Hygien och infektionsprevention är ett prioriterat område, vilket innebär att golvet bör vara smutståligt, lätt att rengöra samt ha en god resistens mot kemikalier och desinfektionsmedel.

Ett bra sjukhusgolv behöver också ha god gångkomfort men samtidigt lågt rullmotstånd, uppfylla krav på brandsäkerhet och kunna hantera statisk elektricitet. Självklart måste sjukhusgolv också vara slitstarka och hållbara, vilket är bra både ur miljösynpunkt men också för ekonomin. Här kan du se våra homogena plastgolv, heterogena plastgolv och linoleumgolv för sjukhus.

Läs vår golvguide för sjukhus och vårdcentraler

Fördjupa dig i olika ämnen inom golv för sjukvård:

Framtidens sjukhus, utmaningar & möjligheter

Eftersom sjukvården har påverkats mycket av Covid-19-pandemin, ville vi undersöka utmaningarna för framtidens sjukhus närmare.  Vi delar med oss av våra insikter i rapporten ”The Hospital of the Future: Challenges and Stakes”.

Design för sjukhus- och vårdlokaler

Den rumsliga utformningen och miljön på ett sjukhus påverkar patienternas möjligheter att återhämta sig både fysiskt och psykiskt. Läs mer om hur golv och design kan bidra till en läkande miljö.

Läs mer om design på sjukhus

Infektionsprevention och hygien

Covid19-pandemin har synliggjort vikten av god handhygien och bra städrutiner för att minska smittspridningen av Corona-viruset. Den har också bidragit till ett ökat fokus på infektionsprevention och kontroll inom sjukvården och äldrevården för att stoppa infektioner och motverka antibiotikaresistens. I det här sammanhanget är valet av golv- och väggbeklädnader avgörande för att skapa effektiva städrutiner.

Läs mer om infektionsprevention och hygien 

Städekonomi

Undersökningar visar att städkostnaden för ett sjukhusgolv är 10 gånger högre än inköpskostnaden. Golvvård utgör mer än hälften av städbudgeten. Läs mer om hur du kan minska städkostnaderna.

Läs mer om städekonomi

Statisk elektricitet och golv

Urladdningar av statisk elektricitet kan vara ett komfortproblem men det kan också skada känslig teknisk utrustning och antända brandfarliga gaser. Rätt sorts golv kan minska risken för dessa skador.

Läs mer om statisk elektricitet här

Säkra våtrum

Vattenskador kostar samhället mer än fem miljarder kronor varje år. Därför är säkerheten i våtrum hårt reglerad i svensk bygglagstiftning. Mer än hälften av skadorna kommer från läckande våtrum.

Läs mer om säkra våtrum på sjukhus

Brandkrav på golv i sjukhus och vårdlokaler

Boverkets krav på brandegenskaper hos golv och väggar styrs av byggnadens brandklass samt vilken sorts utrymme det gäller. Brandegenskaper hos golv- och väggytor anges i det så kallade Euroclass-systemet.

Läs mer om brandkrav

Stegsäkerhet på sjukhus

Halk- och fallolyckor inomhus är mångdubbelt fler än trafikolyckorna runtom i landet. Därför finns tydliga föreskrifter för att öka stegsäkerheten i framförallt våtutrymmen och kök.

Läs mer om stegsäkerhet på sjukhus

Taktila och visuella ledstråk på sjukhus

Taktila och visuella ledstråk hjälper personer med nedsatt syn eller orienteringsförmåga att hitta fram till strategiska målpunkter som entré- och hissdörrar, receptionsdiskar, toaletter med mera.

Läs mer om taktila ledstråk på sjukhus

Ljudmiljö

Genom att välja rätt golv kan du sänka bullernivån och förbättra arbets- och vårdmiljön för personal och patienter. I Boverkets Byggregler finns kravnivåer uppdelade på fyra olika ljudklasser, A-D.

Läs mer om ljudmiljö på sjukhus

Gångkomfort och rullmotstånd

Ett lagom mjukt och fjädrande golv ger en god gångkomfort. Ett mjukt golv har samtidigt en hög stötupptagning vilket gör att sjukhussängar och vagnar sjunker ner i golvet och blir tröga att rulla.

Läs mer om gångkomfort och rullmotstånd

Kontrastmarkeringar

Kontrastmarkeringar (avvikande ljushet mot omgivande ytor) förenklar tillvaron för synskadade och personer med hjärnskada eller funktionsnedsättning genom att de skapar en tydligare rumsupplevelse.

Läs mer om kontrastmarkeringar här

Renrum för känsliga och tekniskt krävande miljöer

Renrum är slutna rum på sjukhus och laboratorier med syfte att minimera risken för smittspridning och nedsmutsning där verksamheten är extra känslig och tekniskt krävande.

Läs mer om golv till renrum på sjukhus

Rekommenderade golv för sjukvård

Homogena plastgolv

I sjukhus- och skolkorridorer där mängder av människor och utrustning passerar dagligen utsätts golven för hårt slitage. Därför krävs ett golv som har en lång funktionell och estetisk hållbarhet

Heterogena plastgolv

Heterogent plastgolv erbjuder en varierande lösning för alla typer av installationer. De finns i många olika utföranden och konstruktioner för att passa likväl hemmiljö som högtrafikerade ytor som skolor och sjukhus

Linoleumgolv

Linoleumgolv är ett klassiskt golv som är tillverkat av förnyelsebara råvaror som linolja, kork- och trämjöl. Vid tillverkning av linoleumgolv används dessutom harts, naturliga färgpigment och juteväv.

Referenser inom sjukvård

Reception Beroendecentrum i Stockholm
Beroendecentrum Stockholm

Nytt LVT-golv på Beroendecentrum i Stockholm

Nytt barnsjukhus med Mumin-tema i Helsingfors
Nytt barnsjukhus i Finland

Ett nytt barnsjukhus med Mumin-tema öppnade i Helsingfors 17 september 2018. Arbetet med sjukhuset påbörjades 2014..

Du kanske också är intresserad av:

TArketts elektriskt avledande golv, man som står vid apparat.
Om ESD-golv eller elektriskt avledande golvmaterial

Elektriska fält och laddningar bildas så snart föremål separeras eller gnids mot varandra, till exempel när du går eller när du sitter på en stol. Andra vardagliga situationer är när du håller i plast

LINOLEUM MED NY MATT YTA OCH MER FÄRG
Ny matt yta & mer färg | Linoleum för golv och vägg

Där, i den lilla staden Narni tillverkas Tarketts linoleumgolv enligt originalrecept sedan 1898. Här finns en gedigen kunskap, stolt hantverkstradition och framförallt en stor passion för linoleum.

Tarketts homogena iQ golv
Allt du behöver veta om Tarketts iQ golv

iQ är Tarketts välkända homogena plastgolv för offentlig miljö. Det håller högsta kvalitet och har många funktionella fördelar – utan att behöva ge avkall på...

Färgglad bild på Tarketts heterogena plastgolv, kollektionerna tapiflex- & acczent excellence
Nya heterogena plastgolv med hög nivå på design och prestanda

Nu lanserar vi de heterogena plastgolven Excellence, Platinium och Tapiflex Stairs. Kollektionerna är helt fria från ftalater och har utformats för att möta de hårdaste kraven inom teknik och hälsa fö