Röntgensal

Röntgensal

Det är viktigt att både patienter och vårdpersonal känner sig trygga i en ren och hygienisk miljö. Våra golv underlättar flexibel användning av bildbehandlings- och röntgenutrymmen genom sitt låga rullmotstånd. De minskar också elektrostatisk laddning och begränsar därigenom risken för fel på utrustningen eller obehag under användandet. Slutligen är våra golv lätta att rengöra och tål tung belastning från medicinsk utrustning.

Att tänka på
När du väljer en golvlösning för röntgensal glöm inte att tänka på följande:
  • Begränsar statisk elektricitet
  • Lätt att sköta
  • Mycket motståndskraftigt
Verktyg