Operationssal

Operationssal

I områden med hög risk för infektionsspridning

Att tänka på
När du väljer en golvlösning för operationssal glöm inte att tänka på följande:
  • Hög hygien med förseglade ytor, minimalt antal fogar och nischer
  • Beständigt mot kemikalier och desinfektionsmedel
  • Låg kontaminering genom luftburna partiklar
  • Klara en hög belastning
  • Elektrostatisk kontroll (vid behov)
Verktyg