Granit Multisafe

Granit GREY BROWN 0746

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14041
Produkttyp Homogeneous poly(vinyl chloride) floor covering (ISO 10581)
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 31 Måttlig
Klassificering för industrimiljö (ISO 10874) 43 Hög
Bindemedelsinnehåll Typ I
NCS färgkod S 5005-Y20R
Formattyp Rulle
Ljusreflektans 25,32
Ytbehandling iQ PUR
Total tjocklek 2,50 mm
Tjocklek, slitskikt 2 mm
Totalvikt 3010 g/m²
Läggningsmetod Nedlimning
Prestandadeklaration nr 0019-0034-DoP-2013-07
Brandreaktion (EN 13501-1) Bfl-s1
Halkmotstånd (EN 13893) µ ≥ 0,30 (DS)
Elektrostatisk uppladdning (EN 1815) Antistatic (≤ 2 kV)
Värmemotstånd (in m²•K/W) 0,01
Content of Pentachlorophenol < 5 ppm
Formaldehydemission (EN 717-1) E1
Halkmotstånd (DIN 51130) R10
Intryckskänslighet 0,10 mm
Kemikalieresistens (EN 26987) Gott motstånd
Golvvärme Ja (max 27°C)
Färgäkthet mot ljus (ISO 105-B02) ≥ 7
Dimensionsstabilitet 0,40 %
ReStart® Ready Ja
Ftalatinnehåll Ftalatfri