Nordic Stabil | Selene LIGHT GREY

Beställ prov Förfrågan Check Availability
CHECK AVAILABILITY
AT 0771-10 10 20
PRODUCT AVAILABLE
TO PLACE AN ORDER, CALL 0771-10 10 20
Order product

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

UPEC U3 P2 E2 C2
Produkttyp Heterogeneous poly(vinyl chloride) flooring on foam (ISO 11638)
CE-märkning EN 14041
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 32 Normal
Klassificering för industrimiljö (ISO 10874) 41 Måttlig
Basvikt 1.860 kg/m²
Total tjocklek 2.80 mm
Tjocklek, slitskikt 0.35 mm
Ytbehandling TopClean XP
Formattyp Rulle
Läggningsmetod Lösläggning
Dimensionsstabilitet 0.10 %
Stegljudsreduktion (ISO 717-2) - ∆Lw 18 dB
Dimensionsstabilitet/curling (ISO 23999) 8 mm
Trumljudsnivå (EN 16205) Class A (≤ 65 dB)
Elektrostatiska egenskaper (EN 14041) Antistatisk
Elektrostatisk uppladdning (EN 1815) ≤ 2 kV
Halkmotstånd (DIN 51130) R9
Halkmotstånd (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Golvvärme Ja (max 27°C)
Stolhjulsbelastning (ISO 4918) Ingen skada
Möbelintryck (ISO 16581) Ingen skada
Kemikalieresistens (EN 26987) Högt motstånd
Värmemotstånd (i m².K / W) 0.05
Färgäkthet – ljus (ISO 105-B02) 6
Intryckskänslighet 0.25 mm
REACH Ja
Ftalatinnehåll Ftalatfri
TVOC-emissioner efter 28 dagar (ISO 16000-9) (≤ 100 µg / m³)

DOKUMENTCENTER

I vårt dokumentcenter hittar du dokument som broschyrer, tekniska datablad och byggvarubedömningar för alla våra produkter.

BESÖK VÅRT DOKUMENTCENTER