Shade

Ask LINEN WHITE 1 Stav

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14342
Formattyp Plank
Artiklar per paket 6
Ytbehandling Proteco Natura
Total tjocklek 14 mm
Tjocklek, slitskikt 3,50 mm
Totalvikt 7,9 kg/m²
Läggningsmetod Nedlimning/Flytande
Låssystem 2-lock
Brandreaktion (EN 13501-1) Dfl-s1
Brandreaktion på underlag av fibercement (EN 13501-1) Dfl-s1
Brinellhårdhet (EN 1534) 4
Värmemotstånd (in m²•K/W) 0,101
Nötningstålighet (EN 13696) 3500
Golvvärme Ja (max 27°C)
Cradle-to-Cradle Silver
Formaldehydemission (EN 717-1) E1