Tapiflex stairs

VIKTIGA EGENSKAPER
  • Smart trapplösning som tillåter en snabb och kostnadseffektiv installation 
  • Höga kontraster för en ökad säkerhet och tillgänglighet
  • Referenserna är färgmatchade mot Tarketts heterogena plastgolv.
  • Kostnadseffektivt underhåll

En kollektion med färgmatchade designs som gör det möjligt att skapa golvlösningar för trappor med ljuddämpning och väl synliga kontraster. Finns i 17 referenser, koordinerad med mer än 200 färger i Essential, Excellence och Evolution kollektionerna.

${title | uppercase}

AVANCERAD SÖKNING

FILTRERA DITT RESULTAT

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14041
Produkttyp Heterogeneous poly(vinyl chloride) flooring on foam (ISO 11638)
UPEC U4 P3 E2/3 C2
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 34 Mycket hög
Klassificering för industrimiljö (ISO 10874) 43 Hög
Formattyp Rulle
Totalvikt 3670 g/m²
Total tjocklek 3.50 mm
Tjocklek, slitskikt 1 mm
REACH Ja
Brandreaktion (EN 13501-1) Cfl-s1
Ytbehandling TopClean XP
Läggningsmetod Nedlimning
Stegljudsreduktion (ISO 717-2) - ∆Lw 18 dB
Trumljudsnivå (EN 16205) Class A (≤ 65 dB)
Elektriskt motstånd (EN 1081) R > 109 Ohms
Elektrostatisk uppladdning (EN 1815) ≤ 2 kV
Halkmotstånd (DIN 51130) R10
Halkmotstånd (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Brandreaktion på underlag av fibercement (EN 13501-1) Bfl-s1
Brandreaktion på underlag av spånskiva (EN 13501-1) Cfl-s1
Stolhjulsbelastning (ISO 4918) Ingen skada
Möbelintryck (ISO 16581) Ingen skada
Kemikalieresistens (EN 26987) Högt motstånd
Värmemotstånd (i m².K / W) 0.04
Golvvärme Ja (max 27°C)
Dimensionsstabilitet/curling (ISO 23999) 8 mm
Färgäkthet – ljus (ISO 105-B02) 6
Intryckskänslighet 0.17 mm
Dimensionsstabilitet 0.10 %
Ftalatinnehåll Ftalatfri
TVOC-emissioner efter 28 dagar (ISO 16000-9) (≤ 100 µg / m³)
TVOC – SCS Floorscore Ja

DOKUMENTCENTER

I vårt dokumentcenter hittar du dokument som broschyrer, tekniska datablad och byggvarubedömningar för alla våra produkter.

BESÖK VÅRT DOKUMENTCENTER