iD Square

Dashes GREEN

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14041
Produkttyp Heterogeneous poly(vinyl chloride) floor coverings (ISO 10582)
Klassificering för bostadsmiljö (ISO 10874) 23 Hög
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 34 Mycket hög
Artiklar per paket 9
Yta per paket 2.250 m²
Formattyp Platta
Ytbehandling PU Mat
Total tjocklek 4.50 mm
Tjocklek, slitskikt 0.80 mm
Totalvikt 5.195 kg/m²
Läggningsmetod Lösläggning
Prestandadeklaration nr 0120-0067-DOP-2014-11
Halkmotstånd (DIN 51130) R9
Halkmotstånd (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Stolhjulsbelastning (ISO 4918) Ingen skada
Möbelintryck (ISO 16581) Ingen skada
Kemikalieresistens (EN 26987) Utmärkt motstånd
Värmemotstånd (i m².K/W) 0.04
Golvvärme Ja (max 27°C)
Dimensionsstabilitet 0.10 %
Stegljudsreduktion (ISO 717-2) - ∆Lw 15 dB
Ftalatinnehåll Ftalatfri (förutom återvunnet material)
TVOC-emissioner efter 28 dagar (ISO 16000-9) (≤ 10 µg / m³)