iQ Optima Acoustic

Optima GREY BEIGE 0860

VARFÖR TARKETTS IQ GOLV?

Det är slitstarkt, fläckbeständigt och har en flexibilitet som gör golvet lätt att lägga – allt detta utan att behöva ge avkall på designmöjligheterna.

Grön korridor med Tarketts iQ Granit golv och gröna växter

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14041
Produkttyp Homogent vinylgolv med – skumbaksida (ISO 11638)
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 34 Mycket hög
Klassificering för industrimiljö (ISO 10874) 42 Normal
Bindemedelsinnehåll Typ II
NCS färgkod S 2010-Y20R
Formattyp Rulle
Ljusreflektans 52,2
Ytbehandling iQ PUR
Total tjocklek 3,70 mm
Tjocklek, slitskikt 2 mm
Totalvikt 3500 g/m²
Läggningsmetod Nedlimning
Prestandadeklaration nr 0019-0042-DoP-2013-07
Brandreaktion (EN 13501-1) Bfl-s1
Halkmotstånd (EN 13893) µ ≥ 0,30 (DS)
Content of Pentachlorophenol < 5 ppm
Formaldehydemission (EN 717-1) E1
Möbelintryck Ingen skada
Stegljudsreduktion (ISO 717-2) - ∆Lw 16 dB
Halkmotstånd (DIN 51130) R9
Stolhjulsbelastning (ISO 4918) Ingen skada
Intryckskänslighet 0,20 mm
Kemikalieresistens (EN 26987) Utmärkt motstånd
Golvvärme Ja (max 27°C)
Färgäkthet mot ljus (ISO 105-B02) ≥ 7
Dimensionsstabilitet 0,40 %
ReStart® Ready Ja
Ftalatinnehåll Ftalatfri