Professional 22 mm

Ek NATURE 3-Stav

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14342
Formattyp Plank
Artiklar per paket 4
Total tjocklek 22 mm
Tjocklek, slitskikt 3,50 mm
Totalvikt 10,6 kg/m²
Låssystem Not & Fjäder
Brandreaktion (EN 13501-1) Dfl-s1
Brandreaktion på underlag av fibercement (EN 13501-1) Dfl-s1
Brinellhårdhet (EN 1534) 3,7
Värmemotstånd (in m²•K/W) 0,152
Golvvärme Ja (max 27°C)
Cradle-to-Cradle Silver
Formaldehydemission (EN 717-1) E1