Wallgard

Wallgard WHITE GREEN

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 15102
Produkttyp Vinyl wallcovering in roll form (EN 233)
Formattyp Rulle
Ytbehandling PU Shield
Total tjocklek 1.30 mm
Tjocklek, slitskikt 1.30 mm
Totalvikt 2.100 kg/m²
Prestandadeklaration nr 0019-0043-DoP-2013-07
Renrum (ISO 14644-1) ISO klass 4
Kemikalieresistens (EN 26987) Utmärkt motstånd
Färgäkthet mot ljus (ISO 105-B02) ≥ 7
Dimensionsstabilitet 0.40 %
BREEAM-poäng A+
Ftalatinnehåll Ftalatfri
TVOC-emissioner efter 28 dagar (ISO 16000-9) (≤ 10 µg / m³)
TVOC RTS emissionsklass M1