iD Inspiration 70

Wenge GREGE

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14041
Produkttyp Heterogeneous poly(vinyl chloride) floor coverings (ISO 10582)
Klassificering för bostadsmiljö (ISO 10874) 23 Hög
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 34 Mycket hög
Klassificering för industrimiljö (ISO 10874) 43 Hög
Formattyp Plank
Artiklar per paket 22
Totalvikt 3.950 kg/m²
Yta per paket 3.670 m²
Total tjocklek 2.50 mm
Tjocklek, slitskikt 0.70 mm
Ytbehandling PUR-förstärkt
Läggningsmetod Nedlimning
Stegljudsreduktion (ISO 717-2) - ∆Lw 2 dB
Trumljudsnivå (EN 16205) Class C (≤ 85 dB)
Elektriskt motstånd (EN 1081) R > 109 Ohms
Elektrostatisk uppladdning (EN 1815) ≤ 2 kV
Halkmotstånd (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Stolhjulsbelastning (ISO 4918) Ingen skada
Möbelintryck (ISO 16581) Ingen skada
Kemikalieresistens (EN 26987) Utmärkt motstånd
Golvvärme Ja (max 27°C)
Dimensionsstabilitet/curling (ISO 23999) 2 mm
Dimensionsstabilitet 0.10 %
Ftalatinnehåll Ftalatfri (förutom återvunnet material)
TVOC-emissioner efter 28 dagar (ISO 16000-9) (≤ 10 µg / m³)