Tapiflex Platinium 100

Candy YELLOW

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14041
Produkttyp PVC med baksidesbeläggning av skum (EN 651)
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 34 Mycket hög
NCS färgkod S 1050-Y10R
Formattyp Rulle
Ljusreflektans 56.71
Ytbehandling TopClean XP
Total tjocklek 3.10 mm
Tjocklek, slitskikt 1.02 mm
Totalvikt 3570 g/m²
Läggningsmetod Nedlimning
Prestandadeklaration nr 0170-0201-DoP-2017-11
Elektrostatisk uppladdning (EN 1815) Antistatic (≤ 2 kV)
Halkmotstånd (EN 13893) µ ≥ 0,30 (DS)
Brandreaktion på underlag av fibercement (EN 13501-1) Bfl-s1
Brandreaktion på underlag av spånskiva (EN 13501-1) Cfl-s1
Värmemotstånd (in m²•K/W) 0.04
Möbelintryck Ingen skada
Stegljudsreduktion (ISO 717-2) - ∆Lw 17 dB
Trumljudsnivå (EN 16205) Class A (≤ 65 dB)
Elektriskt motstånd (EN 1081) R > 10⁹ Ω
Halkmotstånd (DIN 51130) R9
Stolhjulsbelastning (ISO 4918) Ingen skada
Intryckskänslighet 0.09 mm
Kemikalieresistens (EN 26987) Högt motstånd
Golvvärme Ja (max 27°C)
Dimensionsstabilitet/curling (ISO 23999) 8 mm
Färgäkthet mot ljus (ISO 105-B02) ≥ 6
Dimensionsstabilitet 0.10 %
Ftalatinnehåll Ftalatfri
TVOC-emissioner efter 28 dagar (ISO 16000-9) (≤ 10 µg / m³)