Tapiflex Platinium 100

Melt MUSTARD

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14041
Produkttyp PVC med baksidesbeläggning av skum (EN 651)
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 34 Mycket hög
NCS färgkod S 2040-Y10R
Formattyp Rulle
Ljusreflektans 37,3933
Ytbehandling TopClean XP
Total tjocklek 3,10 mm
Tjocklek, slitskikt 1,02 mm
Totalvikt 3570 g/m²
Läggningsmetod Nedlimning
Prestandadeklaration nr 0170-0201-DoP-2017-11
Brandreaktion på underlag av fibercement (EN 13501-1) Bfl-s1
Brandreaktion på underlag av spånskiva (EN 13501-1) Cfl-s1
Halkmotstånd (EN 13893) µ ≥ 0,30 (DS)
Elektrostatisk uppladdning (EN 1815) Antistatic (≤ 2 kV)
Värmemotstånd (in m²•K/W) 0,04
Möbelintryck Ingen skada
Stegljudsreduktion (ISO 717-2) - ∆Lw 17 dB
Trumljudsnivå (EN 16205) Class A (≤ 65 dB)
Halkmotstånd (DIN 51130) R9
Elektriskt motstånd (EN 1081) R > 10⁹ Ω
Stolhjulsbelastning (ISO 4918) Ingen skada
Intryckskänslighet 0,09 mm
Kemikalieresistens (EN 26987) Högt motstånd
Golvvärme Ja (max 27°C)
Dimensionsstabilitet/curling (ISO 23999) 8 mm
Färgäkthet mot ljus (ISO 105-B02) ≥ 6
Dimensionsstabilitet 0,10 %
Ftalatinnehåll Ftalatfri
TVOC-emissioner efter 28 dagar (ISO 16000-9) (≤ 10 µg / m³)