iD Click Ultimate

Designgolv - LVT
iD Click Ultimate
Viktiga egenskaper
  • Integrerad akustikbaksida med stegljudsdämpning om 19dB
  • Lämplig för offentliga miljöer med hög trafik
  • Enkel att installera  upp till 400m² utan dilationsfog
iD Click Ultimate är ett LVT-golv i plank- och plattformat med maximal slitstyrka och unika stegljudsdämpande egenskaper.  Golvet lämpar sig för högtrafikerade områden tack vare sitt slitskikt på 0,70mm. Akustikbaksidan med 19db sänker ljudöverföringen mellan golv och tak. Tack vare sin stabilitet kan golvet installeras i upp till 400m² stora ytor. iD Click Ultimate finns i 15 naturtrogna utföranden, 12 trämönster i matt effekt och 3 i stenmönster. Det är särskilt framtaget för att möta de höga krav som ställs i offentliga- och högtrafikerade miljöer.

Golv till butik, restaurang och hotell

iD Click Ultimate är snabb att installera, har goda ljuddämpande egenskaper, är slitstark och ger ett snyggt resultat. Att renovera restauranggolv, butiksgolv och hotellgolv är krävande. Förväntningarna är höga – installationen måste vara perfekt och ändå gå väldigt fort för att påverkan på verksamheten ska vara liten eller obefintlig. 

iD Click Ultimate i butik
Teknik- och miljöspecifikationer
Dokumentcenter
Verktyg