Städning och kostnader | Äldreboende

Städning och kostnader | Äldreboende

Städning och kostnader

Undersökningar visar att städkostnaden för ett golv är 10 gånger högre än inköpskostnaden. Vi vet också att lokalvård är en av de största kostnadsposterna i fastighetsbudgeten för ett äldreboende och att golv i offentlig miljö i regel byts efter 20 år.

Att sköta 3 000 kvadratmeter golv på ett äldreboende kostar varje år cirka 1 miljon kronor. Det innebär att det efter bara två år har lagts lika mycket pengar på att städa golvet som det kostade att köpa in och lägga golvet från början. Ser vi till golvets livslängd står kostnaden för inköp bara för 8 procent medan kostnaden för underhåll står för hela 92 procent.

Slitskiktet av polyuretan – PUR – på Tarketts vinyl- och linoleumgolv för offentlig miljö gör golven lättstädade och innebär lägre städkostnader och förbättrad arbetsmiljö. De homogena iQ-golven från Tarkett har dessutom en sådan materialsammansättning att de kan torrpoleras vilket gör att man slipper använda vax och polish.

LCC-kalkyl ger svar på vad det kostar

För att kunna ge våra kunder ett tydligt stöd kring dessa frågor har Tarkett utvecklat en LCC-programvara, framtagen för att räkna ut livscykelkostnaden, vilket innebär den totala kostnaden för inköp och underhåll av olika golvmaterial under hela dess livslängd. 

Tillsammans med underhållsansvarig beräknar vi arbetstid, kostnad och förbrukning av kemikalier, el och vatten i projektet. Hundratals LCC-kalkyler har genomförts och i efterhand har vi kunnat verifiera att kalkylerna stämmer överens med verkligheten.

Om du vill veta mer om städekonomi på äldreboenden är du självklart välkommen att kontakta oss.

Förslag på kollektioner