PLAY & NATURAL BOND

PLAY | TEMA NATURAL BOND

Inspirations- magasin

PLAY 2021/22

— Design och hållbarhet ur nya perspektiv

Årets nummer av Tarketts inspirationsmagasin PLAY är en fortsättning av Natural Bond, den utställning som Tarkett och Note Design Studio skapade på Stockholm Furniture Fair 2020. Utställningen utforskade cirkulära processer och fungerade som ett forum för samtal om omställningen till en cirkulär ekonomi. 

I detta nummer av Play tar Note samtalet vidare genom att visa nya sätt att se på ett material. Play presenterar perspektiv på tre nivåer: mikro, mezzo och makro. Mikroperspektivet handlar om hur mikroskopiska ämnen binder samman ett material och avgör dess egenskaper. Mezzo, eller mellanperspektivet, fokuserar på objekt, hur olika material kan fogas samman och forma nya designlösningar. I makroperspektivet får vi följa hur dessa objekt blir byggstenar i nya arkitektoniska landskap.

Samtliga material i Play kommer från Tarketts Circular Collection, en kollektion där vi samlat alla produkter som idag är fullt återvinningsbara och där Tarkett använder det insamlade materialet som råvara i nya golv.

Temat Natural Bond speglar även Tarketts Human-Conscious Design™, det manifest som driver vårt design- och hållbarhetsarbete. Det innebär att vi arbetar strategiskt med att använda bra råvaror och minska resursuttag och klimatpåverkan genom cirkulär ekonomi. Vi vill också bidra till inomhusmiljöer som har en positiv inverkan på människors hälsa och välbefinnande.

PLAY & NATURAL BOND

Mikroperspektivet vidgar vyerna

Att förstå hur ett material är sammansatt ger designprocessen en ny dimension. När du tittar på ett material i mikroskop kan det bli början till nya associationer och estetiska val.

PLAY & NATURAL BOND

För detta nummer av Play har Note Design Studio utforskat materialen i Tarketts Circular Collection. Det första steget var att sätta materialen under lupp och förstå hur de minsta beståndsdelarna samverkar för att ge materialen dess egenskaper och potential att användas igen.

Ett vinylgranulat. En droppe av kådan som är en av linoleums naturliga ingredienser. PA6-garn i närbild. Att förstå de kemiska sambanden ger insikter kring hur materialen fungerar och vad de kan användas till.

PLAY & NATURAL BOND

Mezzoperspektivet utforskar material som möts

Här utforskar Note hur olika material kan kombineras, sammanfogas och formas till nya objekt. Ett av många sätt att variera materialen är att arbeta med svetstrådar i accentfärger.

PLAY & NATURAL BOND

Material som möts, binds samman eller balanseras mot varandra är ett sätt att skapa en inspirerande miljö som är lekfull men samtidigt sofistikerad. Mezzo-perspektivet fokuserar på objekten som tillsammans utgör ett sammanhang. 

PLAY & NATURAL BOND

Makroperspektivet visar cirkulär arkitektur

I Plays tredje avsnitt utforskas det holistiska makroperspektivet. Hur material i nya konstellationer formar den större helheten där vi bor, vistas och arbetar och hur inomhuslandskapen kan bli del av de naturliga kretsloppen.

PLAY & NATURAL BOND

Tarkett arbetar ständigt för att ta tillbaka värdefull råvara och använda den till nya produkter. Detta arbete sträcker sig från materialens sammansättning till tekniken som krävs för att kunna återvinna dem till material av samma kvalitet.

Men den viktigaste aspekten av ett hållbart material är att människor kan och vill använda det länge. Att materialet i sig är varaktigt och blir del av en miljö som tilltalar och stimulerar, fyller en funktion samtidigt som det höjer välbefinnandet. I avsnittet “Macro” får vi se exempel på miljöer skapade med cirkulära material som tilltalar alla sinnen. 

PLAY & NATURAL BOND

Om Circular Collection

Circular Collection omfattar alla de produkter som vi idag har fungerande insamlingssystem för i Sverige och där det insamlade materialet återvinns till råvara i nya golv. 

Fram till nyligen har utrivna golv i stort sett alltid gått till förbränning, vilket innebär utsläpp av stora mängder växthusgaser. 

För två år sedan lanserade vi en banbrytande teknologi som tvättar bort lim och spackel från utrivna vinylgolv. Strax därefter invigde vi en anläggning som kan separera garn från gamla textilplattor. Under 2021 har vi dessutom förfinat befintlig teknik för att återvinna produktions- och installationsspill av linoleum till att även inkludera utrivna linoleumgolv. Därmed har vi löst de tekniska utmaningarna med att ta tillbaka gamla golv av vinyl, textil och linoleum och använda dem till ny råvara.

Men återvinning handlar inte bara om tekniska lösningar. Hela kedjan från bygget till återvinningen måste fungera. Därför har vi lagt mycket kraft på att få rutiner på plats för insamling av utrivna golv. Med Circular Collection vill vi visa att cirkulär ekonomi fungerar i praktiken och inte bara som idé.

I Circular Collection finns material av vinyl, textil och linoleum som alla uppfyller följande kriterier: 

  •  Vi har rutiner för insamling av utrivna golv över hela landet 
  •  Vi transporterar det insamlade materialet till en återvinningsanläggning 
  •  Det utrivna golvet återvinns till råvara i nya golv

Produkterna inom Circular Collection är återvinningsbara, ftalatfria och har låga emissioner. De har också EPD (Environmental Product Declaration) och MHS (Material Health Statement) samt svensk Byggvarudeklaration, eBVD.

Du kanske också är intresserad av:

Återvinning av golv
Återvinning av plast, linoleum och textilgolv

Det som förr sågs som avfall omvandlar vi till råvaror och nya innovativa produkter. På Tarkett pratar vi inte längre om produkternas "end-of-life" utan "end-of-use".

Tarkett Natural Bond
Natural Bond – en utställning som inspirerade till diskussioner om en cirkulär omställning

På Stockholm Furniture Fair 2020 samarbetade vi med Note Design Studio kring en installation som utforskade cirkulära processer. Läs mer om utställningen Natural Bond.

Golvprover på Tarkett Ateljé
Circular Collection - Kollektionerna vi kan återvinna

Circular Collection omfattar alla de produkter som vi idag har ett fungerande insamlingssystem för (vinyl, linoleum samt textil) och där det insamlade materialet återvinns till ny råvara i golv.

Tarkett Ateljé utställning i Stockholm
Tarkett och Note Design Studio tolkar cirkulär ekonomi i nytt showroom

Tarkett Ateljé har utformats i samarbete med Note Design Studio och har temat “Cirkulär ekonomi på riktigt”. Lokalen är tänkt som en plats för möten och samarbeten kring hållbar utveckling.

Kollektioner

Circular collection

Tarkett verkar för en cirkulär ekonomi och utvecklar produkter gjorda av bra material som bidrar till en god inomhusmiljö. Vi är övertygade om att cirkulär omställning är rätt strategi för att spara på jordens resurser, minska avfallsberget och hjälpa till att bromsa den globala uppvärmningen.