Veneto Sicuro xf²™ R10

Veneto CAMEL 616

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER