Veneto Sicuro xf²™ R10

Veneto ECRU 711

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER