Veneto Sicuro xf²™ R10

Veneto EGGSHELL 619

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER