Veneto Sicuro xf²™ R10

Veneto LINEN 400

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER