Veneto Sicuro xf²™ R10

Veneto OCEAN 665

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER