Trentino xf²™ 2,5mm

Trentino GRAPEFRUIT 530

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER