Trentino xf²™ 2,5mm

Trentino CLOUD 505

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER